Phần mềm quản lý truy cập cửa ATA-AC

Liên hệ

Sử dụng phần mềm quản lý truy cập cửa ATA-AC để kiểm soát cửa , kiểm soát và hạn chế truy cập trái phép.Phần mềm quản lý truy cập cửa giúp người dùng kiểm soát chi tiết quyền truy cập trong một phò...

Tình trạng: Còn hàng

Sử dụng phần mềm quản lý truy cập cửa ATA-AC để kiểm soát cửa , kiểm soát và hạn chế truy cập trái phép.Phần mềm quản lý truy cập cửa giúp người dùng kiểm soát chi tiết quyền truy cập trong một phòng ban, một công ty có nhiểu điểm truy cập. Người quản lý có thể cho phép hay hạn chế quyền truy cập của một người nào đó tại một địa điểm và thời gian tuỳ chọn. Các chức năng chính của phần mềm như sau: 


1. Chức năng phân quyền: 

- Quyền admin: Quyền admin được toàn quyền truy cập hệ thống và phân quyền sử dụng cho tất cả các quyền sử dụng khác ( tạo các account). Người dùng phải có Account và mật khẩu mới có quyền đăng nhập và sử dụng phần mềm 

- Quyền User: Mỗi Account được cung cấp một số quyền sử dụng các chức năng nhất định trong phần mềm, tuỳ thược vào chức năng của từng người để phân các quyền như xem các báo cáo, quyền quản lý truy cập cửa, quyền quản lý nhân viên, quyền quản lý người sử dụng... 

2. Phân quyền truy cập hệ thống của người sử dụng:
Hệ thống cho phép phân quyền sử dụng cho từ bộ phân hoặc từng cá nhân:
Theo điểm truy cập: Hệ thống có thể phân quyền có từ bộ phận hoặc cá nhận có thể truy cập vào những điểm truy cập cụ thể. Vi dụ: Bộ phận kinh doanh vào cửa số 1, bộ phận kỹ thuật vào cửa số 2., ...

Theo thời gian: Hệ thống cho phép người sử dụng đặt lịch được phép truy cập hay hạn chế cho người sử dụng theo các ngày trong tuận hoặc theo một thời gian nhất định nào đó. 


3. Thiết lập hoặc huỷ bỏ quyền truy cập: 

Hệ thống cho phép người sử dụng thiết lặp người dùng mới hoặc xoá bỏ người dùng bất kỳ nào đó. 


4. Thống kê, báo cáo: 

  • Thống kê, báo cáo:
  •  Báo cáo số lượng nhân viên đi làm trong ngày
  •  Báo cáo chi tiết số lượng người truy cập trong một khoảng thời gian tuỳ chon cho một điểm truy cập bất kỳ.
  •  Báo cáo tổng hợp tháng
  • …………. 
  • Các báo cáo theo yêu cầu khách hàng 


Chú ý: Phầm mềm quản lý truy cập cửa có thể kết hợp với phần mêm chấm công của để tạo ra một hệ thống đồng bộ trong quản lý doanh nghiệp. 


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Sản phẩm mới

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x